GLOSUJEME

 • 10.07.2019 15:42

  Zelená antikoncepce

  Vytvoření koncepce správy, údržby a rozvoje veřejné zeleně na území Jindřichova Hradce by měla být  dlouhodobým cílem města a přirozeně vyplývá ze strategické vize, která  poskytuje dlouhodobý obraz o budoucnosti města a formuluje směřování jeho rozvoje, vytváří zázemí pro inspiraci a...

 • 12.10.2018 14:50

  Kdo s kým

  Pondělní Deník nastínil, že robustní parní válec bude nahrazen jiným s menší tonáží, tedy že koalice 18 mandátů bude redukována na 15 s poměrem místo 18:9 na 15:12 a že Blížilovou Petru nahradí Magda. Jeden z koaličních leadrů nad nedělním ránem objímal „morový sloup“ a vykřikoval...

 • 07.10.2018 16:25

  Jak zhodnotit komunální volby 2018?

  Při takovém hodnocení nelze pominout historii v místě. Vstoupili jsme do komunálu v r. 2002, tehdy jako hnutí pod názvem Šance pro město, tedy s potřebou získat povinný počet podpisů k možnému vstupu do voleb. Od r. 2006 poskytovala licenci do dalších míst ČR polit. strana se...

 • 23.08.2018 21:32

  Tady je zakopán pes

  V r. 1822 byla zbourána Pražská brána, zasypány parkány a poté na místě radovánek ostrostřelců vybudován společenský stánek, který sloužil jak kultuře ducha tak i těla. Tělo našlo své zázemí v Tyršově areálu (v šedesátých letech) a tak se Střelnice očistila a vymezila pro duchovní...

 • 10.08.2018 18:19

  Otázky

  jaké otázky vyvolá fotografie bez příběhu: OSTRŮVEK,  který není oficiálně pojmenován. Jakým způsobem byl náš podnět na radnici projednáván, to nikdo neví.  Neměli bychom se stydět přiznat mu jméno osoby, které byl zřízen v roce 1860. V r. 2014 jsme navrhli ostrůvku vrátit...

 • 07.08.2018 21:30

  Otevřené město

  Hradby chránily města od nepaměti. U bran se vybíralo mýtné do obecní kasy, na mostech mostovné a brány se na noc zavíraly.  Co bychom dnes dali za to, kdyby bylo centrum města uzavřeno mezi třemi branami, vybíralo by se symbolické mýtné od turistů na městské atrakce a turisté by si...

 • 06.08.2018 19:45

  Parkování ve městě

  Centrum je centrum, protože se zde vše koncentruje. Úřady, služby jsou v centru města, památky jsou přirozeně v centru měst. Před 90 lety napočítal jeden místní občan v Rybniční ul. průjezd 1883 vozidel/den. Z toho 211 osobních aut, 71 nákladních, 49 motorek a 1148 kol. 60%...

 • 25.07.2018 10:38

  Jak se tvoří koncepce na 10 let

  V roce 2010 jsme upozorňovali na absenci dlouhodobé strategie rozvoje sportu. Ve volbách  2014 na potřebu Zpracování strategického plánu rozvoje sportu, …a nic. Zastupitelstvo 30.5.2018: v průběhu schvalování záměru koupě majetku TJ Slovana a Sokol, se k poznámce o potřebě...

 • 21.07.2018 21:10

  jak se připravuje parkoviště

  Před 4 lety jsme upozornili radnici na žalostný stav zcela zapomenuté proluky, vzniklé vybouráním několika domů (první snímek). Demolice celého bloku byla v přelomovém 89/90 a vzdorem jindřichohradeckých patriotů zastavena, zachráněné domy postupně opravovány. Proluka však zůstala. Předložili jsme...

 • 19.07.2018 09:07

  Bludiště města

  Před komunálkami se na výlepní plochy vylepují hesla, tváře kandidátů. Je tedy logické, že všichni hledají podmínky této výlepové služby města. Kde jinde než na webu. Nejdříve hledají na webu městské společnosti Služby města, protože výlep je přece službou. Potom na webu infocentra. Vyhledávač...

1 | 2 | 3 | 4 >>

iniciativa

 • 19.07.2019 11:22

  KULTURA JH

  V jednání zastupitelstva 26.6.2019 o založení právnické osoby „Hvězdárna a planetárium“, byla během 10 min., ad hoc v rámci protinávrhu, schválena změna právní formy Domu gobelínů, kulturních tradic a řemesel o.p.s. a Muzea fotografie a moderních obrazových médií o.p.s. na jednu...

 • 09.11.2018 21:34

  Parametry k diskuzi o KOALIČNÍ SMLOUVĚ

  Na ustavujícím zastupitelstvu 5.11. byla stvrzena Dohoda o koaliční spolupráci, zastupitelé na svoji čest a svědomí složili slib,  že funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů, neboť jest to jejich hlavní úkol i jejich právní povinnost. Z této základní věty...

 • 22.10.2018 21:30

  Vykopnutý míč

  Podnět podaný nejsilnějšímu subjektu v zastupitelstvu, předaný i všem ostatním polit. seskupením, které tvoří nové zastupitelstvo a dále zaslaný redakci Deník JH: adresováno: ČSSD Jindřichův Hradec, Ing. Bohumil Komínek ...

 • 27.12.2017 12:48

  Pivovar nebo knihovna?

  podnět Radě: Pokud je záměrem Města oživit centrum, přivést do něj lidi, je ideálním řešením vrátit knihovnu z periférie  do svého centra tak, aby sloužila jako  kulturní a komunitní centrum. Jako subjekt vytvářející vzdělávací programy, kulturní, společenské akce, tématické expozice...

 • 22.02.2017 23:38

  INTERPELACE ad Úpravy náměstí

  Zastupitel O.Kinšt podal na zastupitelstvu 22.2.2017 tuto interpelaci a tím požádal starostu o zajištění výkladového stanoviska odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministestva vnitra: Kontrolní výbor dospěl k názoru: že byla porušena Pravidla v zadávání veřejných zakázek tím, že i...

 • 17.12.2015 01:17

  Zastupitelstvo 14/2015

  Ke svému podnětu obdržel dnes (16.12.), zastupitel O. Kinšt zprávu kontrolního výboru ze závěrečného jednání KV 15.12.  Ta byla před jednáním předána též všem zastupitelům, nemohla však být předmětem jednání zastupitelstva. V reakci na výstup z této zprávy podal O.Kinšt návrh na změnu programu...

 • 25.11.2015 22:28

  zastupitelstvo 13/2015

  Stěžejním bodem jednání zastupitelstva 25.11.2015 byl Strategický plán rozvoje, vyjádření  veřejného zájmu obce. Vše začalo hned po komunálkách 2014. Ustanovení Výboru pro rozvoj města byl koalicí zamítnut. Tu odpovědnost přece uneseme, máme 18:9 mandátů v koalici. Ode zdi ke zdi, od voleb k...

 • 22.10.2015 18:32

  zastupitelstvo 12/2015

  V průběhu jednání zastupitelstva podali zastupitelé VPM poznámky: ad bod. č.5: Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu O. Kinšt:  Upozornil na to, že všechny ostatní spolky respektují pravidla a způsob poskytování dotací dle grantových opatření jak po obsahové stránce, tak...

 • 27.05.2015 23:57

  zastupitelstvo 8/2015

  Zastupitelé otevřeli Pandořinu skříňku. Ani v opakovaném zápase nikdo nevyhrál, ba dokonce si oba týmy dal po vlastním gólu. Ve  druhém pokusu o přerozdělení dotace 1,5 mil. Kč do mládežnického hokeje mezi KHL a Střelce nenašli  správný klíč. Nikdo nedostal ani korunu. Z argumentace v...

 • 30.04.2015 00:14

  zastupitelstvo 7/2015

  Zaplněný sál Střelnice uctil památku Pavla Vejvara a poté v rychlém sledu zastupitelstvo schválilo majetkové záležitosti. Až 23. bod jednání byl ten, kvůli kterému byla v sále i druhá kamera a zaplněný sál. Očekávané napětí a drama se však nevymklo z dohodnutého koaličního rámce.  O co šlo? O...

1 | 2 >>

Web zprovozněn dne 31.8.2014, © 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode