GLOSUJEME

 • 17.06.2015 11:38

  Renesance hotelových portýrů a nově i bankovních?

  Je vhodné připomenout, že když Wilsonovo (dolní) náměstí a Panská ulice měly jiný režim než dnes, město končilo kasárny jak ve Vídeňské, tak i v Třeboňské ulici. Na Prahu se jezdilo Pražskou a ne kolem nádraží, Panská ulice byla průjezdná ve směru Pražská/Vídeňská a projížděly tudy koňské povozy,...

 • 27.05.2015 22:05

  Hokejisti ani kačku

  Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až nikdo nedostane ani kačku. Jeden hlas chyběl k přijetí kompromisního návrhu na rozdělení hokejové dotace, kdy by Vajgar získal 950 tis. a Střelci 550.tis. Ani dohadovací řízení tento verdikt nezvrátilo a tak se hokejové kačky rozplynuly. Rukavice je nyní...

 • 03.03.2015 23:52

  Kudy z té nudy?

  Nuda v Brně byla inspirací pro redakční poznámku Nuda v Jindř. Hradci (Deník 3.3., Milan Soldán). Výstižná a nejlepší jeho glosa z posledních týdnů. Jako by ctil náš názor. V rozložení sil zastupitelstva v poměru 18:9 bude bohužel každé další jednání nudným stejně, jako byl nudný ANO sněm. V...

 • 28.02.2015 18:13

  k úvodu Deníku 28.2.2014:

  Koalice smetla ze stolu návrh na změnu jednacího řádu zastupitelstva, zněl titulek Deníku po 5. jednání zastupitelstva.  Pravdou je však to, že zastupitelstvo nepřipustilo jednání o diletantsky podaném návrhu, rozdaném navrhovateli TOP09 všem zastupitelům po zahájení jednání. Zastupitelé...

 • 15.02.2015 11:42

  Stará radnice nevyhovuje?

  Název Stará radnice nevyhovuje. Potřebujeme něco údernějšího. Úderka se vrací! Kdo volá po změně vžitého názvu? Je to místostarosta Komínek? V Deníku 17.2. je volání po úderném názvu zveřejněno již podruhé. Co ještě nevyhovuje? Není to i samotný název města Jindřichův Hradec? Okleštěný název...

 • 31.01.2015 18:34

  Pranýř místo Staré Radnice?

  O tom, že padnul úřední návrh na pojmenování budovy Staré radnice na Pranýř více, včetně záznamu z jednání zastupitelstva: https://goo.gl/gnMolZ PRANÝŘ: místo hanby, ponížení a utrpení, které mělo podobu kamenného sloupu, ke kterému byli potrestaní přivázáni řetězy a byli odevzdáni okolí, které je...

 • 03.07.2012 15:50

  Okurková bouře ve Stínadlech

  Co se děje ve Stínadlech? Už řadu dní se něco dělo, něco podivného a znepokojivého. Tam, kde Druhá strana hraničila Rozdělovací třídou se Stínadly, tam bylo boží dopuštění, vzrušeně rokovali; chlapci křičeli, zlobně hrozili směrem ke Stínadlům. Dlouho byl pokoj. Téměř rok. Od té doby Když Vontové...

 • 18.05.2011 15:42

  Tyrkysové město

  Tyrkysová se pokládá za barvu podporující sebevědomí a podněcující fantazii a spontánnost. Vyvolejte v sobě všechny schopnosti fantazie a představte si městský mobiliář v tyrkysové barvě. Lampy městského osvětlení, autobusové zastávky, autobus městské dopravy, ….dokonce městská plovárna,...

 • 20.09.2010 15:57

  Renesance renesance

  Jezuitské koleje jsou dominantní objekty v každém místě. V minulosti měly velký význam pro vzdělanost, kulturu. V době svého vzniku a z dnešního pohledu to byly velké developerské projekty,  zpravidla nahrazovaly  zástavbu měšťanských domů a dávaly městům novou...

 • 01.12.2009 15:34

  Kuželky na odpis?

  Jestliže je v samém centru města universita a kompaktní sportovní areál, je to unikátní prostředek prezentace města také jako „města univerzitního“ či „města sportu“.    Jestliže jsou na jednom smetišti tři kohouti, není možné dospět k jednotné koncepci rozvoje tohoto...

<< 1 | 2 | 3 | 4

iniciativa

 • 09.11.2018 21:34

  Parametry k diskuzi o KOALIČNÍ SMLOUVĚ

  Na ustavujícím zastupitelstvu 5.11. byla stvrzena Dohoda o koaliční spolupráci, zastupitelé na svoji čest a svědomí složili slib,  že funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů, neboť jest to jejich hlavní úkol i jejich právní povinnost. Z této základní věty...

 • 22.10.2018 21:30

  Vykopnutý míč

  Podnět podaný nejsilnějšímu subjektu v zastupitelstvu, předaný i všem ostatním polit. seskupením, které tvoří nové zastupitelstvo a dále zaslaný redakci Deník JH: adresováno: ČSSD Jindřichův Hradec, Ing. Bohumil Komínek ...

 • 27.12.2017 12:48

  Pivovar nebo knihovna?

  podnět Radě: Pokud je záměrem Města oživit centrum, přivést do něj lidi, je ideálním řešením vrátit knihovnu z periférie  do svého centra tak, aby sloužila jako  kulturní a komunitní centrum. Jako subjekt vytvářející vzdělávací programy, kulturní, společenské akce, tématické expozice...

 • 22.02.2017 23:38

  INTERPELACE ad Úpravy náměstí

  Zastupitel O.Kinšt podal na zastupitelstvu 22.2.2017 tuto interpelaci a tím požádal starostu o zajištění výkladového stanoviska odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministestva vnitra: Kontrolní výbor dospěl k názoru: že byla porušena Pravidla v zadávání veřejných zakázek tím, že i...

 • 17.12.2015 01:17

  Zastupitelstvo 14/2015

  Ke svému podnětu obdržel dnes (16.12.), zastupitel O. Kinšt zprávu kontrolního výboru ze závěrečného jednání KV 15.12.  Ta byla před jednáním předána též všem zastupitelům, nemohla však být předmětem jednání zastupitelstva. V reakci na výstup z této zprávy podal O.Kinšt návrh na změnu programu...

 • 25.11.2015 22:28

  zastupitelstvo 13/2015

  Stěžejním bodem jednání zastupitelstva 25.11.2015 byl Strategický plán rozvoje, vyjádření  veřejného zájmu obce. Vše začalo hned po komunálkách 2014. Ustanovení Výboru pro rozvoj města byl koalicí zamítnut. Tu odpovědnost přece uneseme, máme 18:9 mandátů v koalici. Ode zdi ke zdi, od voleb k...

 • 22.10.2015 18:32

  zastupitelstvo 12/2015

  V průběhu jednání zastupitelstva podali zastupitelé VPM poznámky: ad bod. č.5: Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu O. Kinšt:  Upozornil na to, že všechny ostatní spolky respektují pravidla a způsob poskytování dotací dle grantových opatření jak po obsahové stránce, tak...

 • 27.05.2015 23:57

  zastupitelstvo 8/2015

  Zastupitelé otevřeli Pandořinu skříňku. Ani v opakovaném zápase nikdo nevyhrál, ba dokonce si oba týmy dal po vlastním gólu. Ve  druhém pokusu o přerozdělení dotace 1,5 mil. Kč do mládežnického hokeje mezi KHL a Střelce nenašli  správný klíč. Nikdo nedostal ani korunu. Z argumentace v...

 • 30.04.2015 00:14

  zastupitelstvo 7/2015

  Zaplněný sál Střelnice uctil památku Pavla Vejvara a poté v rychlém sledu zastupitelstvo schválilo majetkové záležitosti. Až 23. bod jednání byl ten, kvůli kterému byla v sále i druhá kamera a zaplněný sál. Očekávané napětí a drama se však nevymklo z dohodnutého koaličního rámce.  O co šlo? O...

 • 26.02.2015 08:00

  zastupitelstvo 5/2015

  grantová přestřelka Na pořadu jednání bylo schválení několika dotací a teprve v závěru projednání a schválení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města a Dotační programy města pro 2015.Logický by byl obrácený sled v projednávaní bodů. V návrhu úpravy programu nás koalice hravě přemohla....

1 | 2 >>

Web zprovozněn dne 31.8.2014, © 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode