GLOSUJEME

 • 18.07.2018 21:32

  Diskriminace v podpoře sportu.

  Narovnáme parametry podpory tak, aby většina sportů nebyla z podpory vyloučena, resp. diskriminována. Podpora sportu je zaměřena ve prospěch vybraných, kolektivních, apod., ale již vůbec ne ve prospěch týmových sportů, kterých je většina. Chybí sportovní definice. Pojem kolektiv a pojem tým je...

 • 02.07.2018 23:14

  Městský hotel v Alpách

  Městské lázně, park, bazén, zimní stadion, sportovní hala, komunikace, les,  jatka,  domov důchodců, nemocnice, kanalizace, krematorium, čistírna odpadů atp. tedy majetek, jehož vlastníkem je či by mohlo být město, obec, neboli společenství občanů.  OBEC: je společenstvím...

 • 17.02.2017 23:36

  Metodika zastupitelům

  V úvodu metodiky Ministerstva místního rozvoje se uvádí, že je určena i zastupitelům, kteří mohou pořízení územních studií iniciovat. Iniciativa v našem případě je házení hrachu na zeď =  9 :  18.    Radní obliba anketního rozhodování vede k úvaze, zda zastupitelstvo za trvání...

 • 26.08.2016 10:25

  Jepičí život a sebestřednost

  Dlouhodobě kritizujeme praktiky výběru zpracovatelů projektů a posuzování návrhů, resp. sestavování hodnotících komisí, či od počátku povrchní tvorbu zadání, přesně v duchu dalších citací: „ volební období politiků, kteří rozhodují o veřejných stavbách, je časově omezené a delší perspektiva je...

 • 12.07.2016 22:14

  Probuzení nebo zkouška?

  Radnice se snaží komunikovat. Velmi těžkopádně. Revitalizace Husových sadů je již na webu jh.cz. Určitě by větší přehlednosti prospěl i časový harmonogram se zákresem, lokalizací v mapových podkladech a cílové řešení. K tomu se váže téma větší transparentnosti a využití aplikací, které může...

 • 30.06.2016 14:03

  odvolali co slíbili a slíbili co odvolali

  ...když máte vlastní odpady opět na stole, přestává legrace. Rada doporučila zastupitelům (29.6.), aby si nasypali popel na hlavu a odvolali co slíbili a slíbili co odvolali. Rada se problematikou provozu skládkování odpadu na Fedrpuši zjevně prokousala a zjistila, že tahá za kratší konec...

 • 29.06.2016 22:04

  Města berou odpovědnost do svých rukou

  Města berou odpovědnost do svých rukou. V Moravském Krumlově dnes vydražila obec zámek z části zrekonstruovaný, na ploše 1,2 ha za 14. mil. Kč. V rekonstruované části bývala umístěna Muchova Slovanská epopej, nadále je zde výstavní galerie, koncerty a hlavně, do objektu nezatéká. (zdroj:...

 • 20.06.2016 22:35

  Dny města ...........jinak!

  Před 485 lety (15.6.1531) zemřel Adam I. z Hradce, kterého Ludvík Jagellonský jmenoval nejvyšším kancléřem království českého, (mimo jiné pravnuk krále Jiřího z Poděbrad).  S manželkou Annou z Rožmitálu vzešlo pět dětí, z nichž se Zachariášem z Hradce, je spojeno...

 • 12.06.2016 23:08

  logika nulového výnosu

  Záměr Města koupit zchátralý objekt pivovaru, bez jakéhokoli výnosu, je v ostrém protikladu proti dřívější nabídce TJ Slovan. Asi před 4 lety nabídl Slovan městu převod tělocvičny, ubytovny, kurtů do majetku města s vědomím toho, že unikátní Tyršův areál v centru města vyžaduje komplexní...

 • 31.05.2016 12:00

  Vřed města

  Vřed města – zámecký pivovar. Podpořili jsme svými dvěma hlasy rozhodnutí zastupitelstva k nákupu tohoto komplexu do majetku města s vědomím, že jedině město může zajistit finanční krytí náročné rekonstrukce této národní památky, která je již několik let vystavena dešti, sněhu a hrozí riziko...

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

iniciativa

 • 09.11.2018 21:34

  Parametry k diskuzi o KOALIČNÍ SMLOUVĚ

  Na ustavujícím zastupitelstvu 5.11. byla stvrzena Dohoda o koaliční spolupráci, zastupitelé na svoji čest a svědomí složili slib,  že funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů, neboť jest to jejich hlavní úkol i jejich právní povinnost. Z této základní věty...

 • 22.10.2018 21:30

  Vykopnutý míč

  Podnět podaný nejsilnějšímu subjektu v zastupitelstvu, předaný i všem ostatním polit. seskupením, které tvoří nové zastupitelstvo a dále zaslaný redakci Deník JH: adresováno: ČSSD Jindřichův Hradec, Ing. Bohumil Komínek ...

 • 27.12.2017 12:48

  Pivovar nebo knihovna?

  podnět Radě: Pokud je záměrem Města oživit centrum, přivést do něj lidi, je ideálním řešením vrátit knihovnu z periférie  do svého centra tak, aby sloužila jako  kulturní a komunitní centrum. Jako subjekt vytvářející vzdělávací programy, kulturní, společenské akce, tématické expozice...

 • 22.02.2017 23:38

  INTERPELACE ad Úpravy náměstí

  Zastupitel O.Kinšt podal na zastupitelstvu 22.2.2017 tuto interpelaci a tím požádal starostu o zajištění výkladového stanoviska odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministestva vnitra: Kontrolní výbor dospěl k názoru: že byla porušena Pravidla v zadávání veřejných zakázek tím, že i...

 • 17.12.2015 01:17

  Zastupitelstvo 14/2015

  Ke svému podnětu obdržel dnes (16.12.), zastupitel O. Kinšt zprávu kontrolního výboru ze závěrečného jednání KV 15.12.  Ta byla před jednáním předána též všem zastupitelům, nemohla však být předmětem jednání zastupitelstva. V reakci na výstup z této zprávy podal O.Kinšt návrh na změnu programu...

 • 25.11.2015 22:28

  zastupitelstvo 13/2015

  Stěžejním bodem jednání zastupitelstva 25.11.2015 byl Strategický plán rozvoje, vyjádření  veřejného zájmu obce. Vše začalo hned po komunálkách 2014. Ustanovení Výboru pro rozvoj města byl koalicí zamítnut. Tu odpovědnost přece uneseme, máme 18:9 mandátů v koalici. Ode zdi ke zdi, od voleb k...

 • 22.10.2015 18:32

  zastupitelstvo 12/2015

  V průběhu jednání zastupitelstva podali zastupitelé VPM poznámky: ad bod. č.5: Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu O. Kinšt:  Upozornil na to, že všechny ostatní spolky respektují pravidla a způsob poskytování dotací dle grantových opatření jak po obsahové stránce, tak...

 • 27.05.2015 23:57

  zastupitelstvo 8/2015

  Zastupitelé otevřeli Pandořinu skříňku. Ani v opakovaném zápase nikdo nevyhrál, ba dokonce si oba týmy dal po vlastním gólu. Ve  druhém pokusu o přerozdělení dotace 1,5 mil. Kč do mládežnického hokeje mezi KHL a Střelce nenašli  správný klíč. Nikdo nedostal ani korunu. Z argumentace v...

 • 30.04.2015 00:14

  zastupitelstvo 7/2015

  Zaplněný sál Střelnice uctil památku Pavla Vejvara a poté v rychlém sledu zastupitelstvo schválilo majetkové záležitosti. Až 23. bod jednání byl ten, kvůli kterému byla v sále i druhá kamera a zaplněný sál. Očekávané napětí a drama se však nevymklo z dohodnutého koaličního rámce.  O co šlo? O...

 • 26.02.2015 08:00

  zastupitelstvo 5/2015

  grantová přestřelka Na pořadu jednání bylo schválení několika dotací a teprve v závěru projednání a schválení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města a Dotační programy města pro 2015.Logický by byl obrácený sled v projednávaní bodů. V návrhu úpravy programu nás koalice hravě přemohla....

1 | 2 >>

Web zprovozněn dne 31.8.2014, © 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode