iniciativa

 • 09.11.2018 21:34

  Parametry k diskuzi o KOALIČNÍ SMLOUVĚ

  Na ustavujícím zastupitelstvu 5.11. byla stvrzena Dohoda o koaliční spolupráci, zastupitelé na svoji čest a svědomí složili slib,  že funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů, neboť jest to jejich hlavní úkol i jejich právní povinnost. Z této základní věty vyplývá, že musí být vyjádřen zájem města. Neplatí to, že veřejný zájem...

 • 22.10.2018 21:30

  Vykopnutý míč

  Podnět podaný nejsilnějšímu subjektu v zastupitelstvu, předaný i všem ostatním polit. seskupením, které tvoří nové zastupitelstvo a dále zaslaný redakci Deník JH: adresováno: ČSSD Jindřichův Hradec, Ing. Bohumil Komínek ...

 • 27.12.2017 12:48

  Pivovar nebo knihovna?

  podnět Radě: Pokud je záměrem Města oživit centrum, přivést do něj lidi, je ideálním řešením vrátit knihovnu z periférie  do svého centra tak, aby sloužila jako  kulturní a komunitní centrum. Jako subjekt vytvářející vzdělávací programy, kulturní, společenské akce, tématické expozice pro všechny věkové vrstvy obyvatel města a okolí, od nejmenších...

 • 22.02.2017 23:38

  INTERPELACE ad Úpravy náměstí

  Zastupitel O.Kinšt podal na zastupitelstvu 22.2.2017 tuto interpelaci a tím požádal starostu o zajištění výkladového stanoviska odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministestva vnitra: Kontrolní výbor dospěl k názoru: že byla porušena Pravidla v zadávání veřejných zakázek tím, že i přes cílené oslovení vybraných zpracovatelů, nebylo umožněno...

 • 17.12.2015 01:17

  Zastupitelstvo 14/2015

  Ke svému podnětu obdržel dnes (16.12.), zastupitel O. Kinšt zprávu kontrolního výboru ze závěrečného jednání KV 15.12.  Ta byla před jednáním předána též všem zastupitelům, nemohla však být předmětem jednání zastupitelstva. V reakci na výstup z této zprávy podal O.Kinšt návrh na změnu programu jednání zastupitelstva a zařazení nového bodu – „Vyhlášení...

 • 25.11.2015 22:28

  zastupitelstvo 13/2015

  Stěžejním bodem jednání zastupitelstva 25.11.2015 byl Strategický plán rozvoje, vyjádření  veřejného zájmu obce. Vše začalo hned po komunálkách 2014. Ustanovení Výboru pro rozvoj města byl koalicí zamítnut. Tu odpovědnost přece uneseme, máme 18:9 mandátů v koalici. Ode zdi ke zdi, od voleb k volbám. A tak se v pozadí cosi připravovalo a nediskutovalo. Na...

 • 22.10.2015 18:32

  zastupitelstvo 12/2015

  V průběhu jednání zastupitelstva podali zastupitelé VPM poznámky: ad bod. č.5: Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu O. Kinšt:  Upozornil na to, že všechny ostatní spolky respektují pravidla a způsob poskytování dotací dle grantových opatření jak po obsahové stránce, tak i v termínech, že žádný spolek nemá dostatek peněz a že je...

 • 27.05.2015 23:57

  zastupitelstvo 8/2015

  Zastupitelé otevřeli Pandořinu skříňku. Ani v opakovaném zápase nikdo nevyhrál, ba dokonce si oba týmy dal po vlastním gólu. Ve  druhém pokusu o přerozdělení dotace 1,5 mil. Kč do mládežnického hokeje mezi KHL a Střelce nenašli  správný klíč. Nikdo nedostal ani korunu. Z argumentace v jednání vyplynulo, že ten balík jsou peníze zejména na úhradu ledu...

 • 30.04.2015 00:14

  zastupitelstvo 7/2015

  Zaplněný sál Střelnice uctil památku Pavla Vejvara a poté v rychlém sledu zastupitelstvo schválilo majetkové záležitosti. Až 23. bod jednání byl ten, kvůli kterému byla v sále i druhá kamera a zaplněný sál. Očekávané napětí a drama se však nevymklo z dohodnutého koaličního rámce.  O co šlo? O rozdělení finančních prostředků. V důvodové zprávě prohlásil mpř....

 • 26.02.2015 08:00

  zastupitelstvo 5/2015

  grantová přestřelka Na pořadu jednání bylo schválení několika dotací a teprve v závěru projednání a schválení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města a Dotační programy města pro 2015.Logický by byl obrácený sled v projednávaní bodů. V návrhu úpravy programu nás koalice hravě přemohla. Důvodem zachování navrhovaného pořádku byla existence novely zákona...

Všechny články

Záznamy: 1 - 10 ze 16
1 | 2 >>

Web zprovozněn dne 31.8.2014, © 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode