GLOSUJEME

 • 23.05.2016 15:47

  Soutěž, standardní řešení

  I v Mnichově Hradišti dokázalo město k revitalizaci centrálního náměstí vyhlásit architektonicko-urbanistickou soutěž. Přijali 19 návrhů a porota vyzvala autory sedmi z nich k předložení návrhů do druhého kola. Z druhého kola vzešly tři návrhy, které získaly ocenění. Nyní budou výsledky soutěžních...

 • 05.04.2016 15:09

  Příklad od jinud....zase soutěž

  Příklad od jinud: Kladno v dubnu vyhlásí architektonickou soutěž na přestavbu autobusového terminálu, jako další z projektů, které mají vylepšit vzhled centra města a oživit ho, informovala mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková. Kladno nedávno vypsalo také soutěž na úpravu hlavní pěší zóny T.G.M.

 • 09.03.2016 23:39

  Říkáme to stále, .......

  Říkáme to stále: architektonická soutěž, žádný kocourkov. Výsledek? Hrách na tu koalici házet! Ale nyní to zní i slovy ministryně pro místní rozvoj K. Šlechtové: „Více využívat soutěží o návrh, nesmíme podceňovat přínosy kvalitní architektury chceme-li dosáhnout vyšší kvality architektury, je třeba...

 • 12.02.2016 15:11

  Výbor pro rozvoj města městu chybí

  Chybějící platforma poradního orgánu „výbor pro rozvoj města“ mohla vést diskuzi i s odbornou veřejností i na téma úpravy veřejného prostoru – centrálního náměstí města. Odpovědnost uneseme (18:9), nepotřebujeme takový výbor! V loni, před sezonou se povedlo zavřít náměstí v rámci testování „co...

 • 04.02.2016 23:48

  Rada se stále zabývá .........

  Zatím co v JH se již několik let hledá odvaha k vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele logotypy města i odhodlání k registraci znaku města (https://rekos.psp.cz), tak Rada města Plzně jmenovala devítičlennou komisi, která ve výběrovém řízení vybere zhotovitele nového loga města Plzně. Zastoupeni...

 • 26.01.2016 22:36

  Sportovec roku a jeho smysl

  Jaký je smysl akce „Vyhlášení sportovce roku“? Je to jednak ocenění sportovních výkonů, ale také deklarace podpory sportu ze strany samospráv obcí, vyjádřená ve formě poskytování sportovních zařízení či finanční podpory zejména mládežnickému sportu. Obce a města si začínají uvědomovat obsah...

 • 19.01.2016 23:45

  Architekt města

  Tato informace zřejmě pouze prolétla branou našeho města: Česká komora architektů připravila manuál "Městský architekt", jenž obcím a městům nabízí základní informace spojené s problematikou zřízení této pozice. Města tento servis kvitují a mnohdy samy cítí, že v jejich středu chybí odborník na...

 • 17.12.2015 23:57

  Takový mobiliář již NE !

  Více o snaze, směřující k vyhlášení veřejné architektonické soutěže o návrh na úpravu veřejného prostoru náměstí jako celku, tedy včetně mobiliáře, (laviček, odp. košů, zeleně, včetně implementace nových informačních systémů event. nových prvků drobné architektury, jako je např. návrat kašny do...

 • 19.07.2015 17:55

  Je náměstí veřejným prostorem nebo pískovištěm pro hrátky kocourkovských?

  Náměstí je přirozeným centrem města. Vždy bylo křižovatkou obchodních cest a tam, kde došlo k jejich odklonění, došlo i k úpadku rozvoje měst. Města se postupem času rozvolnila za hranice svého opevnění, bouraly se brány i hradby, doprava se z centra měst odkláněla a hradby a brány...

 • 26.06.2015 10:41

  Je cosi shnilého .......

  Co všechno vyplývá z hokejové kauzy?  V rámci grantových opatření města J. Hradec, bylo vymezeno 1,5 mil. Kč pro podporu mládežnického hokeje. Původní návrh 1.2 mil. pro Vajgar  x 0,3 mil. pro Střelce vzbudil velké emoce. V tomto poměru ani přes pestrou argumentaci obou stran a jejich fan...

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

iniciativa

 • 09.11.2018 21:34

  Parametry k diskuzi o KOALIČNÍ SMLOUVĚ

  Na ustavujícím zastupitelstvu 5.11. byla stvrzena Dohoda o koaliční spolupráci, zastupitelé na svoji čest a svědomí složili slib,  že funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů, neboť jest to jejich hlavní úkol i jejich právní povinnost. Z této základní věty...

 • 22.10.2018 21:30

  Vykopnutý míč

  Podnět podaný nejsilnějšímu subjektu v zastupitelstvu, předaný i všem ostatním polit. seskupením, které tvoří nové zastupitelstvo a dále zaslaný redakci Deník JH: adresováno: ČSSD Jindřichův Hradec, Ing. Bohumil Komínek ...

 • 27.12.2017 12:48

  Pivovar nebo knihovna?

  podnět Radě: Pokud je záměrem Města oživit centrum, přivést do něj lidi, je ideálním řešením vrátit knihovnu z periférie  do svého centra tak, aby sloužila jako  kulturní a komunitní centrum. Jako subjekt vytvářející vzdělávací programy, kulturní, společenské akce, tématické expozice...

 • 22.02.2017 23:38

  INTERPELACE ad Úpravy náměstí

  Zastupitel O.Kinšt podal na zastupitelstvu 22.2.2017 tuto interpelaci a tím požádal starostu o zajištění výkladového stanoviska odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministestva vnitra: Kontrolní výbor dospěl k názoru: že byla porušena Pravidla v zadávání veřejných zakázek tím, že i...

 • 17.12.2015 01:17

  Zastupitelstvo 14/2015

  Ke svému podnětu obdržel dnes (16.12.), zastupitel O. Kinšt zprávu kontrolního výboru ze závěrečného jednání KV 15.12.  Ta byla před jednáním předána též všem zastupitelům, nemohla však být předmětem jednání zastupitelstva. V reakci na výstup z této zprávy podal O.Kinšt návrh na změnu programu...

 • 25.11.2015 22:28

  zastupitelstvo 13/2015

  Stěžejním bodem jednání zastupitelstva 25.11.2015 byl Strategický plán rozvoje, vyjádření  veřejného zájmu obce. Vše začalo hned po komunálkách 2014. Ustanovení Výboru pro rozvoj města byl koalicí zamítnut. Tu odpovědnost přece uneseme, máme 18:9 mandátů v koalici. Ode zdi ke zdi, od voleb k...

 • 22.10.2015 18:32

  zastupitelstvo 12/2015

  V průběhu jednání zastupitelstva podali zastupitelé VPM poznámky: ad bod. č.5: Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu O. Kinšt:  Upozornil na to, že všechny ostatní spolky respektují pravidla a způsob poskytování dotací dle grantových opatření jak po obsahové stránce, tak...

 • 27.05.2015 23:57

  zastupitelstvo 8/2015

  Zastupitelé otevřeli Pandořinu skříňku. Ani v opakovaném zápase nikdo nevyhrál, ba dokonce si oba týmy dal po vlastním gólu. Ve  druhém pokusu o přerozdělení dotace 1,5 mil. Kč do mládežnického hokeje mezi KHL a Střelce nenašli  správný klíč. Nikdo nedostal ani korunu. Z argumentace v...

 • 30.04.2015 00:14

  zastupitelstvo 7/2015

  Zaplněný sál Střelnice uctil památku Pavla Vejvara a poté v rychlém sledu zastupitelstvo schválilo majetkové záležitosti. Až 23. bod jednání byl ten, kvůli kterému byla v sále i druhá kamera a zaplněný sál. Očekávané napětí a drama se však nevymklo z dohodnutého koaličního rámce.  O co šlo? O...

 • 26.02.2015 08:00

  zastupitelstvo 5/2015

  grantová přestřelka Na pořadu jednání bylo schválení několika dotací a teprve v závěru projednání a schválení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města a Dotační programy města pro 2015.Logický by byl obrácený sled v projednávaní bodů. V návrhu úpravy programu nás koalice hravě přemohla....

1 | 2 >>

Web zprovozněn dne 31.8.2014, © 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode