GLOSUJEME

 • 10.07.2019 15:42

  Zelená antikoncepce

  Vytvoření koncepce správy, údržby a rozvoje veřejné zeleně na území Jindřichova Hradce by měla být  dlouhodobým cílem města a přirozeně vyplývá ze strategické vize, která  poskytuje dlouhodobý obraz o budoucnosti města a formuluje směřování jeho rozvoje, vytváří zázemí pro inspiraci a...

 • 12.10.2018 14:50

  Kdo s kým

  Pondělní Deník nastínil, že robustní parní válec bude nahrazen jiným s menší tonáží, tedy že koalice 18 mandátů bude redukována na 15 s poměrem místo 18:9 na 15:12 a že Blížilovou Petru nahradí Magda. Jeden z koaličních leadrů nad nedělním ránem objímal „morový sloup“ a vykřikoval...

 • 07.10.2018 16:25

  Jak zhodnotit komunální volby 2018?

  Při takovém hodnocení nelze pominout historii v místě. Vstoupili jsme do komunálu v r. 2002, tehdy jako hnutí pod názvem Šance pro město, tedy s potřebou získat povinný počet podpisů k možnému vstupu do voleb. Od r. 2006 poskytovala licenci do dalších míst ČR polit. strana se...

 • 23.08.2018 21:32

  Tady je zakopán pes

  V r. 1822 byla zbourána Pražská brána, zasypány parkány a poté na místě radovánek ostrostřelců vybudován společenský stánek, který sloužil jak kultuře ducha tak i těla. Tělo našlo své zázemí v Tyršově areálu (v šedesátých letech) a tak se Střelnice očistila a vymezila pro duchovní...

 • 10.08.2018 18:19

  Otázky

  jaké otázky vyvolá fotografie bez příběhu: OSTRŮVEK,  který není oficiálně pojmenován. Jakým způsobem byl náš podnět na radnici projednáván, to nikdo neví.  Neměli bychom se stydět přiznat mu jméno osoby, které byl zřízen v roce 1860. V r. 2014 jsme navrhli ostrůvku vrátit...

 • 07.08.2018 21:30

  Otevřené město

  Hradby chránily města od nepaměti. U bran se vybíralo mýtné do obecní kasy, na mostech mostovné a brány se na noc zavíraly.  Co bychom dnes dali za to, kdyby bylo centrum města uzavřeno mezi třemi branami, vybíralo by se symbolické mýtné od turistů na městské atrakce a turisté by si...

 • 06.08.2018 19:45

  Parkování ve městě

  Centrum je centrum, protože se zde vše koncentruje. Úřady, služby jsou v centru města, památky jsou přirozeně v centru měst. Před 90 lety napočítal jeden místní občan v Rybniční ul. průjezd 1883 vozidel/den. Z toho 211 osobních aut, 71 nákladních, 49 motorek a 1148 kol. 60%...

 • 25.07.2018 10:38

  Jak se tvoří koncepce na 10 let

  V roce 2010 jsme upozorňovali na absenci dlouhodobé strategie rozvoje sportu. Ve volbách  2014 na potřebu Zpracování strategického plánu rozvoje sportu, …a nic. Zastupitelstvo 30.5.2018: v průběhu schvalování záměru koupě majetku TJ Slovana a Sokol, se k poznámce o potřebě...

 • 21.07.2018 21:10

  jak se připravuje parkoviště

  Před 4 lety jsme upozornili radnici na žalostný stav zcela zapomenuté proluky, vzniklé vybouráním několika domů (první snímek). Demolice celého bloku byla v přelomovém 89/90 a vzdorem jindřichohradeckých patriotů zastavena, zachráněné domy postupně opravovány. Proluka však zůstala. Předložili jsme...

 • 19.07.2018 09:07

  Bludiště města

  Před komunálkami se na výlepní plochy vylepují hesla, tváře kandidátů. Je tedy logické, že všichni hledají podmínky této výlepové služby města. Kde jinde než na webu. Nejdříve hledají na webu městské společnosti Služby města, protože výlep je přece službou. Potom na webu infocentra. Vyhledávač...

1 | 2 | 3 | 4 >>

iniciativa

 • 29.01.2015 18:01

  zastupitelstvo 4/2015

  záznam z jednání zastupitelstva jinak: Ačkoli jsme třikrát neuspěli s návrhem zřízení výboru zastupitelstva pro rozvoj města, vystoupil dnes předseda Finančního výboru Jiří Pravda z vládnoucí strany s iniciativním návrhem finančního výboru a doporučil zastupitelstvu uzavření smluvního vztahu...

 • 18.12.2014 14:23

  zastupitelstvo 3/2014

  stanovisko Rady k našemu návrhu 3.12.: Rada, jako výkonný orgán, nesouhlasí a „sděluje svému nadřazenému a vrcholnému orgánu města“,  zastupitelstvu, že zřízení Výboru zastupitelstva pro rozvoj města nepředpokládá, ale pouze aktualizaci koordinační pracovní skupiny pro Strategický program...

 • 03.12.2014 10:21

  zastupitelstvo 2/2014 - podnět

  Pro 2. jednání zastupitelstva jsme dne 3.12.2014 podali návrh na ustanovení  Výboru rozvoje města: Důvodem našeho návrhu na ustanovení Výboru pro rozvoj je to, že zastupitelé se ve svém rozhodování musí opírat o prostou úvahu „je to v zájmu města či není to v zájmu města“. Z tohoto...

 • 10.11.2014 11:18

  RADĚ (výbory, komise)

  K výzvě ze 7.11. (pátek) k podání návrhů členů do komisí Rady a výborů Zastupitelstva jsme se poprvé dověděli informaci o  zamýšleném rozsahu komisí Rady v šibeničním termínu  k odpovědi „nejpozději do  úterý 11.11.2014: A) VÝBORY ZASTUPITELSTVA: FINANČNÍ, KONTROLNÍ, PRO ÚZEMNÍ...

 • 22.10.2014 14:16

  vyjednávání

  Z koaličního vyjednávání a z dopisu starostovi, dne 22. října 2014: První den tzv. koaličního jednání jsme vnímali spíše jako neformální konzultaci, ve které jsme sdělili naše výchozí hodnoty: •  KONCEPČNÍ ROZVOJ MĚSTA •  ODPOVÍDAJÍCÍ PROGRAMOVÉ DOKUMENTY •  KVALITNÍ...

 • 10.10.2014 10:12

  dvě hodiny před

  Dvě hodiny před zahájením voleb jsme podali tento návrh (doplněný odůvodněním a komentářem): Navrhujeme, aby zastupitelstvo přijalo usnesení , kterým by uložilo Radě města pověřit svůj poradní orgán (kulturní komisi) ke zpracování návrhu zadání loga, jako výchozího prvku pro další formy použití...

<< 1 | 2

Web zprovozněn dne 31.8.2014, © 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode